Dotacje i ulgi

Na polskim rynku istnieje szereg rządowych programów dofinansowania mających na celu promocję odnawialnych źródeł energii, takich jak pompa ciepła, fotowoltaika czy rekuperacja.

Dowiedz się więcej

Mój Prąd

Rządowy program dofinansowania części poniesionych kosztów na własną mikroinstalację fotowoltaikiczną cieszy się ogromną popularnością. Świadczy o tym fakt, że to już czwarta edycja programu, a trzy poprzednie rozeszły się przed ustaloną przez rząd datą ze względu na wyczerpanie alokacji budżetu. Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest posiadanie mikroinstalacji o mocy 2-10 kW wyłącznie na cele mieszkaniowe. Podczas dwóch pierwszych edycji kwota dofinansowania sięgała 5 000 zł, tymczasem edycja trzecia opiewała na kwotę nieco mniejszą, bo 3 000 zł. Prawdopodobnie wysokość dofinansowania Mojego Prądu 4.0 na rok 2022 pozostanie na takich samych warunkach, jak w roku poprzedzającym.

Ulga termomodernizacyjna

Osoby, które zdecydują się na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi termomodernizacyjnej. W ramach poniesionych kosztów podatnikowi przysługuje kwota ulgi nawet do 53 000 zł, a odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym (PIT). Istotnym elementem otrzymania ulgi jest to, że inwestycja modernizacji musi zostać ukończona w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, kiedy został poniesiony pierwszy wydatek. W ramach ulgi odliczyć można wydatki poniesione w związku z polepszeniem charakterystyki cieplnej budynku. Ich szczegółową listę reguluje przy tym rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Czyste Powietrze

Program mający na celu likwidację tzw. "kopciuchów" i zachęcanie do termomodernizacji domów. Aktualnie trwa już trzecia edycja programu Czyste Powietrze i posiada rekordową dotychczas kwotę dofinansowania wynoszącą 69 000 zł – dla porównania druga edycja to "tylko" 37 000 zł. Podczas trzeciej edycji zmienione zostały także zasady na łatwiejsze, a poza samym dofinansowaniem można ubiegać się o tzw. Kredyt Czyste Powietrze sięgającym nawet 100 000 zł. Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. Aktualnie obowiązujące formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są w serwisie gov.pl. Wnioski na dofinansowanie w programie Czyste Powietrze składa się w postaci elektronicznej.