Polityka prywatności Netcom Sp. z o.o.

I. Regulamin odpowiedzialności witryn jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego strony
II. Ochrona Danych Osobowych
III. Obowiązek przejrzystej komunikacji Administratora z osobą, której dane dotyczą (art. 12 RODO)
IV. Obowiązki Administratora Danych Osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych
V. Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich
VI. Zmiana polityki prywatności